Zajęcia w domu typu B

Zajęcia w domu typu B

KAŻDY UCZESTNIK MA SZANSĘ DO AKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA, SAMOREALIZACJI, ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ W DOWOLNEJ FORMIE TRENINGÓW I ZAJĘĆ.

Zajęcia w naszym Ośrodku rozpoczynają się od godziny 730 poniższymi treningami i zajęciami wykonywanymi naprzemiennie:

 • Trening umiejętności praktycznych
 • Trening dbałości o wygląd zewnętrzny
 • Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening ćwiczenia pamięci, koncentracji oraz podtrzymania umniejętności czytania i pisania
 • Trening kulinarny (przygotowywanie i spożywanie posiłków)
 • Trening higieniczny
 • Poranna gimnastyka w ramach terapii ruchowej
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Arteterapia - zajęcia plastyczne
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia z psychologiem
 • Udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych (przygotowanie i udział w zawodach i grach sportowych, spacery, wyjazdy, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne)
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: ludoterapia (gry i zabawy), biblioterapia, muzykoterapia, zajęcia taneczne
  z elementami choreoterapii, relaksacja