Zajęcia w domu typu C

Zajęcia w domu typu C

UCZESTNICTWO W ZORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH I TRENINGACH POBUDZI DO DZIAŁANIA STARSZE OSOBY ZAHAMOWANE, APATYCZNE, DEPRESYJNE, ZACHĘCI DO AKTYWNOŚCI ORAZ WYPEŁNI CZAS WOLNY.

Zajęcia w naszym Ośrodku rozpoczynają się od godziny 730 poniższymi treningami i zajęciami wykonywanymi naprzemiennie:

 • Trening umiejętności praktycznych
 • Trening dbałości o wygląd zewnętrzny
 • Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening ćwiczenia pamięci i podtrzymania umiejętności czytania i pisania
 • Trening kulinarny (zajęcia indywidualne)
 • Trening higieniczny
 • Trening orientacji w czasie i przestrzeni
 • Poranna gimnastyka w ramach terapii ruchowej
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Arteterapia - zajęcia plastyczne
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia z psychologiem
 • Udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych (spacery, wyjazdy, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne)
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: ludoterapia (gry i zabawy), biblioterapia, muzykoterapia, zajęcia taneczne z elementami choreoterapii, relaksacja